ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI OPARTY NA DANYCH W OBSZARACH TRANSGRANICZNYCH EUROPY ŚRODKOWEJ, TOURCEDATA

Program: Interreg Europa Środkowa

Liderzy partner: Pannon Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Sp. z o.o.

Partnerzy:

 • Innotime Hungary Ltd.
 • EUWT Arrabona
 • EUWT Via Carpathia
 • EUWT Muraba
 • EUWT GEOPARK KARAWANKEN/KARAVANKE
 • EUWT NOVUM Limited
 • EUWT Alpine Pearls Ltd
 • EUWT Gorizia
 • Nova Gorica i Šempeter-Vrtojba.

Partnerzy stowarzyszeni:

 • EUWT TRITIA
 • TVB Geopark Karawanken
 • Baranya Vármegyei Önkormányzat
 • DUNA-TURISZT Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt
 • Felelősségű Társaság
 • GreenEx Szigetközi Szabadidős és Rekreációs Egyesület
 • Hradec Králové Regional Tourist Centre
 • Krkonoše Mountains – Association of Towns and Municipalities
 • Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség / Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnnost
 • Centrum Turystyki Kraju Ołomunieckiego, p.o.
 • Regionalna Organizacja Turystyczna Žitný ostrov – Csallóköz OOCR ŽO
 • PODZEMLJE PECE
 • Society for Tourism Development and Museum Activities, d.o.o.
 • Szentgotthárd Város Önkormányzata
 • Destination Company East Bohemia
 • PromoTurismoFVG
 • Chamber of Crafts and Business of Slovenia – Regional Unit
 • Nova Gorica
 • VIDRA-Agency for Regional Development of Virovitica-Podrava County.

Harmonogram: 36 miesięcy 2024-2027

Budżet:
Łącznie: 1 815 764,00 EUR
EGTC TRITIA: 0,00 EUR

Opis projektu: Celem projektu jest wspieranie transformacji zrównoważonej turystyki do MŚP poprzez integrację technologii cyfrowych. Celem jest zmniejszenie luki innowacyjnej i uczynienie gospodarki bardziej sprawiedliwą poprzez innowacyjne rozwiązania i najlepsze praktyki. Będzie to ułatwione dzięki wykorzystaniu nowych technologii, które poprawią jakość i zrównoważony charakter usług turystycznych. Projekt ma również na celu poprawę dostępu MŚP w sektorze turystycznym do wyników badań, najlepszych praktyk i innowacji technologicznych.

1. Opracowanie wspólnego modelu zarządzania miejscami docelowymi: rozwój wspólnego zarządzania prowadzi do bardziej wydajnych miejsc docelowych, programów i usług turystycznych oraz przyczynia się do poprawy konkurencyjności sektora.

2. Wykorzystanie technologii cyfrowych: wykorzystanie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, analiza danych i inteligentne urządzenia, umożliwia rozwój usług turystycznych opartych na danych, prognozowanie i planowanie, pomagając w bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów i poprawie wrażeń z podróży.

3. Zrównoważona turystyka: skupienie się na zrównoważonej turystyce tworzy długoterminowe i bardziej atrakcyjne cele podróży poprzez ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

4. Rozwój zawodowy i szkolenia: poprzez rozwój zawodowy i szkolenia można poprawić poziom profesjonalizmu w sektorze turystycznym i jakość usług, zapewniając jednocześnie konkurencyjność sektora turystycznego.

5. Tworzenie sieci i dzielenie się wiedzą: poprzez międzynarodowe tworzenie sieci i dzielenie się wiedzą możliwe jest uczenie się od innych partnerów i profesjonalistów, co wspiera rozwój sektora turystycznego poprzez dzielenie się wynikami.

Trzy obszary działania:

1. OPRACOWANIE WSPÓLNEGO MODELU ZARZĄDZANIA DESTYNACJAMI I USŁUGAMI TURYSTYCZNYMI OPARTEGO NA DANYCH.

 • Opracowanie wspólnego modelu zarządzania miejscami docelowymi
 • opracowanie wspólnego modelu zarządzania destynacjami dla transgranicznych destynacji turystycznych
 • stworzenie nowej platformy dla MŚP wspierającej wspólny model zarządzania miejscami docelowymi
 • monitorowanie i ewaluacja w celu pomiaru i oceny wydajności usług turystycznych i wspólnego modelu zarządzania miejscami docelowymi

2. INNOWACJE OPARTE NA DANYCH I PLANOWANIE PREDYKCYJNE WE WSPÓLNYM MODELU ZARZĄDZANIA DESTYNACJAMI TURYSTYCZNYMI.

Celem jest zwiększenie dostępu MŚP do wyników badań, najlepszych praktyk i innowacji technologicznych oraz ułatwienie zrównoważonej integracji technologii cyfrowych z produktami i usługami turystycznymi.

 • Rozwój sztucznej inteligencji i innowacji opartych na danych w ramach wspólnego modelu zarządzania destynacjami turystycznymi
 • wykorzystanie podwójnego modelu cyfrowego do projektowania predykcyjnego. Dostarczanie danych w czasie rzeczywistym w celu dokładnego zaspokojenia popytu i bardziej efektywnego wykorzystania zasobów
 • Wykorzystanie innowacji opartych na danych i planowania predykcyjnego, dalszy rozwój i udoskonalanie wspólnego modelu zarządzania miejscami docelowymi
 • Rozwój zrównoważonych, innowacyjnych i spersonalizowanych usług turystycznych z wykorzystaniem technologii i narzędzi analizy danych.

3. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI O OFERTACH TURYSTYCZNYCH, DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ, TWORZENIE SIECI KONTAKTÓW.

 • Poprawa dostępności online zweryfikowanych informacji na temat zrównoważonych, dostępnych lub ukierunkowanych ofert turystycznych w celu poprawy wskaźników usług turystycznych
 • radzenie sobie z wyzwaniami współpracy transgranicznej w celu koordynacji informacji o ofertach turystycznych
 • budowanie relacji i sieci: poszukiwanie możliwości współpracy, gromadzenie i udostępnianie wyników projektów i doświadczeń, dzielenie się wiedzą, szerokie rozpowszechnianie wyników.

Spójność ze strategią I planem działania

Cel strategiczny:

Cel TU6 Modernizacja i profesjonalizacja turystyki.

Cel TU8 Stworzenie wspólnej platformy dla rozwoju zrównoważonej turystyki.

Plan działania:

Wspólnie koordynowane badania marketingowe – Koordynowanie lub wdrażanie wspólnych badań marketingowych dotyczących turystyki w regionie TRITIA. Na przykład, badania satysfakcji odwiedzających w całym regionie TRITIA lub badania grup docelowych i ich potrzeb mogą być koordynowane.

Stworzenie wspólnej platformy dla rozwoju zrównoważonej turystyki.