UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU ZALOŽENÉHO NA DATECH V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI STŘEDNÍ EVROPY, TOURCEDATA

Program: Interreg Central Europe

Vedoucí partner: Pannon European Grouping of Territorial Cooperation Ltd.

Partneři:

 • Innotime Hungary Ltd.
 • Arrabona European Grouping of Territorial Cooperation with Limited Liability
 • European Grouping of Territorial Cooperation Via Carpatia
 • Muraba European Grouping of Territorial Cooperation
 • European Grouping of Territorial Cooperation GEOPARK KARAWANKEN/KARAVANKE
 • European Grouping of Territorial Cooperation NOVUM Limited
 • European Grouping of Territorial Cooperation Alpine Pearls Ltd
 • European Grouping of Territorial Cooperation Gorizia
 • Nova Gorica and Šempeter- Vrtojba.

Associated partners:

 • EUWT TRITIA
 • TVB Geopark Karawanken
 • Baranya Vármegyei Önkormányzat
 • DUNA-TURISZT Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • GreenEx Szigetközi Szabadidős és Rekreációs Egyesület
 • Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu příspěvková organizace
 • Krkonoše – svazek měst a obcí
 • Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség / Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnnost
 • Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje, p.o.
 • Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz OOCR ŽO
 • PODZEMLJE PECE
 • podjetje za razvoj turistične in muzejske dejavnosti, d.o.o.
 • Szentgotthárd Város Önkormányzata
 • Destinační společnost Východní Čechy
 • PromoTurismoFVG
 • Obrtno podjetniška zbornica Slovenije – Območna enota
 • Nova Gorica
 • VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

Harmonogram: 36 měsíců 2024-2027

Rozpočet:
Celkem: 1,815,764.00 eur
ESÚS TRITIA: 0,00 eur

Popis projektu: Cílem projektu je podpořit udržitelný přechod cestovního ruchu na malé a střední podniky prostřednictvím integrace digitálních technologií. Cílem je snížit rozdíly v inovacích a učinit ekonomiku spravedlivější prostřednictvím inovativních řešení a osvědčených postupů. Tomu napomůže využití nových technologií, které zlepší kvalitu a udržitelnost služeb cestovního ruchu. Cílem projektu je také zlepšit přístup malých a středních podniků v oblasti cestovního ruchu k výsledkům výzkumu, osvědčeným postupům a technologickým inovacím.

1. Vypracování společného modelu řízení destinací: rozvoj řízení založeného na spolupráci vede ke vzniku efektivnějších turistických destinací, programů a služeb a přispívá k zlepšení konkurenceschopnosti tohoto sektoru.

2. Využití digitálních technologií: využití nových technologií, jako je umělá inteligence, analýza dat a inteligentní zařízení, umožňuje rozvoj daty podporovaných turistických služeb, předvídání a plánování, což pomáhá efektivněji využívat zdroje a zlepšovat zážitky z cestování.

3. Udržitelný cestovní ruch: zaměření na udržitelný cestovní ruch vytváří dlouhodobé a atraktivnější cíle cestování, protože chrání přírodní a kulturní dědictví.

4. Rozvoj profesního růstu a školení: prostřednictvím profesního růstu a školení lze zlepšit úroveň profesionality v turistickém sektoru a kvalitu služeb a zároveň zajistit konkurenceschopnost turistického sektoru.

5. Vytváření sítí a sdílení znalostí: prostřednictvím mezinárodního budování sítí a sdílení znalostí je možné se učit od ostatních partnerů a odborníků, což podporuje rozvoj turistického sektoru sdílením výsledků.

Tři oblasti činnosti:

1. VÝVOJ SPOLEČNÉHO MODELU PRO DESTINAČNÍ MANAGEMENT A TURISTICKÝCH SLUŽEB ZALOŽENÉHO NA DATECH.

 • vývoj společného modelu destinačního managementu
 • vývoj společného modelu destinačního managementu pro přeshraniční turistické destinace
 • vytvoření nové platformy pro malé a střední podniky na podporu společného modelu destinačního managementu,
 • monitorování a hodnocení za účelem měření a hodnocení výkonnosti služeb cestovního ruchu a společného modelu řízení destinace.

2. INOVACE ZALOŽENÉ NA DATECH A PREDIKTIVNÍ PLÁNOVÁNÍ VE SPOLEČNÉM MODELU ŘÍZENÍ TURISTICKÝCH DESTINACÍ.

Cílem je zvýšit přístup malých a středních podniků k výsledkům výzkumu, osvědčeným postupům a technologickým inovacím a usnadnit udržitelnou integraci digitálních technologií do produktů a služeb cestovního ruchu.

 • rozvoj umělé inteligence a inovací založených na datech v rámci společného modelu řízení destinací
 • využití zdvojeného digitálního modelu pro prediktivní navrhování. Poskytování dat v reálném čase pro přesné uspokojování poptávky a efektivnější využívání zdrojů
 • využití dat na základě inovací a prediktivního plánování, další rozvoj a zdokonalování společného modelu řízení destinace
 • rozvoj udržitelných, inovativních a personalizovaných turistických služeb s využitím technologií a nástrojů pro analýzu dat.

3. ZLEPŠENÍ DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O NABÍDKÁCH CESTOVNÍHO RUCHU. SDÍLENÍ ZNALOSTÍ, BUDOVÁNÍ SÍTÍ.

 • zlepšení on-line dostupnosti ověřených informací o udržitelných, dostupných nebo cílených nabídkách cestovního ruchu s cílem zlepšit ukazatele služeb cestovního ruchu
 • zvládání výzev spojených s přeshraniční spoluprací pro koordinaci informací o turistických nabídkách
 • budování vztahů a sítí: hledání příležitostí ke spolupráci, shromažďování a sdílení výsledků a zkušeností z projektů, sdílení znalostí, široké šíření výsledků.

Soulad se strategií a akčním plánem

Strategický cíl:

Cíl TU6 Modernizovat a profesionalizovat cestovní ruch.

Cíl TU8 Vytvořit společnou platformu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu.

Akční plán:

Společně koordinované marketingové průzkumy – koordinovat nebo zavést společné marketingové průzkumy v oblasti cestovního ruchu v regionu TRITIA. Např. je možné koordinovat průzkumy spokojenosti návštěvníků v celém regionu TRITIA nebo průzkumy cílových skupin a jejich potřeb.

Vytvoření společné platformy pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu.