The Regional Hubs Network – účinnější využití zkušeností místních a regionálních orgánů při tvorbě politiky EU

Program: Evropský výbor regionů, RegHubs

Vedoucí partner: ESÚS TRITIA

Partneři: Výbor regionů VR

Harmonogram: Probíhá

Rozpočet:
Celkem: 0,- €
Fond :
EGTC TRITIA: 0,-
Spolufinancování: 0

Popis projektu: Síť regionálních center, kterou koordinuje Výbor regionů (VR), chce účinněji využívat zkušenosti místních a regionálních orgánů při tvorbě politik EU. Během pilotní fáze projektu (2019-2020) bude Výbor regionů konzultovat 20+17 vybraných regionů a získávat jejich zpětnou vazbu k provádění politiky EU ve 3 nebo 4 oblastech.

Realizace:

  • Příprava postupů. Semináře v Bruselu
  • Analýza dopadů nařízení EU o zadávání veřejných zakázek
  • Analýzy dopadů vyhlášky EU o ochraně ovzduší
  • Analýza vyhlášky o ochraně veřejného zdraví