The Regional Hubs Network – skuteczniejsze wykorzystanie doświadczeń władz lokalnych i regionalnych w kształtowaniu polityki UE.

Program: Europejski Komitet Regionów, RegHubs

Liderzy partner: EUWT TRITIA

Partnerzy: Komitet Regionów KR

Harmonogram: W toku

Budżet:
Razem: 0,- €
Fundusz :
EGTC TRITIA: 0,-
Współfinansowanie : 0

Opis projektu: Sieć centrów regionalnych, koordynowana przez Komitet Regionów (KR), ma na celu skuteczniejsze wykorzystanie doświadczeń władz lokalnych i regionalnych w kształtowaniu polityki UE. W fazie pilotażowej projektu (2019-2020) KR przeprowadzi konsultacje z 20+17 wybranymi regionami i uzyska ich opinie na temat wdrażania polityki UE w 3 lub 4 obszarach.

Realizacja:

  • Przygotowanie procedur. Seminaria w Brukseli
  • Analiza skutków dekretu UE w sprawie zamówień publicznych
  • Analizy wpływu dekretu UE w sprawie ochrony powietrza
  • Analiza dekretu o ochronie zdrowia publicznego