Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným (ďalej len EZÚS TRITIA) bolo právne zaregistrované Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky 25. februára 2013. Zoskupenie bolo založené s cieľom uľahčiť a rozšíriť cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu medzi svojimi členmi s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť, najmä prostredníctvom realizácie projektov alebo programov územnej spolupráce s týmito cieľmi:

  1. uľahčenie každodenného života obyvateľov územia,
  2. vytvorenie cezhraničnej súdržnosti na úrovni celého územia,
  3. realizácia projektov pre spoločný strategický rozvoj.

Náš Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇵🇱Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 , w tym wnioskodawców Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Beskidy.

szczegóły na stronie www.euroregion-beskidy.pl/2024/02/23/4-03-2024-bielsko-biala-szkolenie-dla-wnioskodawcow-programu...

do zobaczenia w Bielsku-Białej👈👈👈

🇨🇿Zveme vás na školení pro potenciální zájemce o Program Interreg Česko -Polsko 2021-2027 včetně žadatelů Fondu Malých Projektů v Euroregionu Beskydy

podrobnosti na webu www.euroregion-beskidy.pl/2024/02/23/4-03-2024-bielsko-biala-szkolenie-dla-wnioskodawcow-programu...

uvidíme se v Bielsko-Biała👈👈👈
... See MoreSee Less

1 day ago
Już 29.02.2024, w formie on-line, odbędzie się bezpłatne webinarium skierowane do nauczycieli wszystkich specjalności szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  W trakcie tego wydarzenia, omówimy publikację, którą TRITIA wydała w ramach projektu „Poznajmy się bliżej! Wzmacnianie kompetencji językowych i kulturowych mieszkańców Polski, Czech i Ukrainy”  🇵🇱🇨🇿🇺🇦

👉 „Wielokulturowość i międzykulturowość w praktyce
szkolnej” 

 👉Godzina 17.00 platforma ZOOM 

👉 Po webinarium każdy uczestnik otrzyma BEZPŁATNIE prezentowaną pozycję w wersji polskiej, ukraińskiej i czeskiej z możliwością wykorzystania jej we własnej pracy.

👉 Prelegentami  webinarium będą autorzy podręcznika: dr Agnieszka Tambor Uniwersytet Śląski w Katowicach Polska Półka Filmowa, dr Rafał Cekiera Instytut Socjologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach, koordynatorka całego projektu Barbara Wrona (Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA),  Agnieszka Czernek- Krywult konsultantka ds. kształcenia zawodowego oraz absolwentka Szkoły Asystentów Międzykulturowych BBODN. 

👉Idea projektu „Poznajmy się bliżej! Wzmacnianie kompetencji językowych i kulturowych mieszkańców Polski, Czech i Ukrainy” narodziła się w odpowiedzi na sytuację, w której znalazła się polska i czeska oświata po 24 lutym 2022 r. 

👉Konflikt zbrojny w Ukrainie, który w kontekście edukacyjnym
spowodował przede wszystkim gigantyczne fale migracyjne, postawił przed nauczycielami, asystentami kulturowymi, edukatorami i animatorami kultury nowe wyzwania.

👉Zgłoszenia prosimy przesyłać przez formularz zgłoszeniowy:
 https://bbodn.edu.pl/formularz-zgloszeniowy , który po wypełnieniu należy przesłać jako załącznik na adres:  bbodn@cuw.bielsko-biala.pl lub tutaj: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd.../viewform

Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu pn.: „Poznajmy się bliżej! Wzmacnianie kompetencji językowych i kulturowych mieszkańców Polski, Czech i Ukrainy” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003265, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Interreg CZ-PL

Już 29.02.2024, w formie on-line, odbędzie się bezpłatne webinarium skierowane do nauczycieli wszystkich specjalności szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie tego wydarzenia, omówimy publikację, którą TRITIA wydała w ramach projektu „Poznajmy się bliżej! Wzmacnianie kompetencji językowych i kulturowych mieszkańców Polski, Czech i Ukrainy” 🇵🇱🇨🇿🇺🇦

👉 „Wielokulturowość i międzykulturowość w praktyce
szkolnej”

👉Godzina 17.00 platforma ZOOM

👉 Po webinarium każdy uczestnik otrzyma BEZPŁATNIE prezentowaną pozycję w wersji polskiej, ukraińskiej i czeskiej z możliwością wykorzystania jej we własnej pracy.

👉 Prelegentami webinarium będą autorzy podręcznika: dr Agnieszka Tambor Uniwersytet Śląski w Katowicach Polska Półka Filmowa, dr Rafał Cekiera Instytut Socjologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach, koordynatorka całego projektu Barbara Wrona (Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA), Agnieszka Czernek- Krywult konsultantka ds. kształcenia zawodowego oraz absolwentka Szkoły Asystentów Międzykulturowych BBODN.

👉Idea projektu „Poznajmy się bliżej! Wzmacnianie kompetencji językowych i kulturowych mieszkańców Polski, Czech i Ukrainy” narodziła się w odpowiedzi na sytuację, w której znalazła się polska i czeska oświata po 24 lutym 2022 r.

👉Konflikt zbrojny w Ukrainie, który w kontekście edukacyjnym
spowodował przede wszystkim gigantyczne fale migracyjne, postawił przed nauczycielami, asystentami kulturowymi, edukatorami i animatorami kultury nowe wyzwania.

👉Zgłoszenia prosimy przesyłać przez formularz zgłoszeniowy:
bbodn.edu.pl/formularz-zgloszeniowy , który po wypełnieniu należy przesłać jako załącznik na adres: bbodn@cuw.bielsko-biala.pl lub tutaj: docs.google.com/.../1FAIpQLSd.../viewform

Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu pn.: „Poznajmy się bliżej! Wzmacnianie kompetencji językowych i kulturowych mieszkańców Polski, Czech i Ukrainy” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003265, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Interreg CZ-PL#wielokulturowość
📣nauczyciele wszystkich specjalności szkół podstawowych i ponadpodstawowych
📌BEZPŁATNY webinar i BEZPŁATNE materiały
📌temat : „Wielokulturowość i międzykulturowość w praktyce szkolnej”.
✅innowacyjne spojrzenie ‼️
✅praktyczne rozwiązania ‼️
✅ pomysły i inspiracje ‼️

Zapisz się :
⬇️⬇️⬇️
forms.gle/QWVGuVWWq6HBeqc97

Szczegóły na naszej stronie :
⬇️⬇️⬇️
bbodn.edu.pl

@obserwujący
... See MoreSee Less

1 week ago

🇵🇱Ogłaszamy 1. nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Beskidy w Priorytecie 4 Współpraca instytucji i mieszkańców w celu 4.2 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego.
Harmonogram 1. naboru wniosków do FMP 2021-2027 w Euroregionie Beskidy:
👉Otwarcie naboru: 08.02.2024
👉Termin składania wniosków: do 28.03.2024
👉Termin posiedzenia EKS: 18.06.2024

ℹ️Więcej informacji na stronie internetowej: www.euroregion-beskidy.pl oraz www.regionbeskydy.cz
ℹ️Link do aplikacji: fmp.cz-pl.eu/prihlaseni.html

🇨🇿Vyhlašujeme 1. výzvu k předkládání žádostí v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Beskydy v Prioritě 4 Spolupráce institucí a obyvatel v cíli 4.2 Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.
Harmonogram 1. výzvy k předkládání žádostí do FMP 2021-2027 v Euroregionu Beskydy:
👉Vyhlášení výzvy: 8.2.2024
👉Termín předloženížádostí: do 28.3.2024
👉Termín zasedaní EŘV: 18.6.2024

ℹ️Více informací na webu: www.euroregion-beskidy.pl a www.regionbeskydy.cz
ℹ️Odkaz na aplikaci: fmp.cz-pl.eu/prihlaseni.html
... See MoreSee Less

2 weeks ago
Číst více

Náš Youtube