Európske zoskupenie pre
územnú spoluprácu

EZÚS TRITIA je prvým zoskupením svojho druhu na území Poľska, Slovenska a Českej republiky s členmi zastupujúcimi regionálnu samosprávu.

Poďme sa lepšie spoznať! posilnenie jazykových a kultúrnych kompetencií obyvateľov Poľska, Českej republiky a Ukrajiny

Projekt reaguje na dôsledky súčasnej situácie ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, ktorý zasiahol aj susedné krajiny vrátane pohraničnej oblasti medzi Poľskom a Českou republikou. Cieľom projektu je posilniť potenciál česko-poľskej cezhraničnej spolupráce, aby bolo možné efektívnejšie reagovať na zmeny spôsobené okrem iného prílevom ukrajinských utečencov a zároveň poskytnúť adekvátnu podporu obyvateľom a pracovníkom v prihraničnom regióne.

Naše projekty

Prebiehajúce

V4 Esports Coalition Cup – gaming ako atraktívna profesionálna perspektíva pre vyšehradskú mládež / V4 Esports Coalition Cup – GAMING AS AN ATTRACTIVE CAREER PERSPECTIVE FOR VISEGRAD YOUTH

Čítať viac

Prebiehajúce

Poďme sa lepšie spoznať! posilnenie jazykových a kultúrnych kompetencií obyvateľov Poľska, Českej republiky a Ukrajiny

Čítať viac

Novinky a akcie

Vydali sme novú publikáciu – „Spoznajme sa navzájom“

Publikácia · 8. 2. 2024

Woda uzdrawiająca klimat – nowy paradygmat wodny – kniha preložená do poľštiny v rámci projektu

Publikácia · 4. 2. 2024

Dokument vypracovaný v rámci projektu „Poľsko-slovenská vodná univerzita“

Publikácia · 16. 1. 2024

Kalendár akcií

Pre tento mesiac nie sú žiadne akcie.

O spoločnosti Tritia

Európske zoskupenie pre územnú spoluprácu TRITIA s ručením obmedzeným (EZÚS TRITIA ) bolo založené 25. februára 2013 na základe rozhodnutia Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky (MZV) č. 1/2013 o zápise EZÚSu TRITIA do Registra európskych zoskupení pre územné.

Právnym základom EZÚS TRITIA je NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES)č. 1082/2006 z 5. Júla 2006 o Európskom zoskupení pre územnú spoluprácu (EZÚS), ktoré bolo transponované do poľskej legislatívy zákonom zo 7. Novembra 2008 o európskom zoskupení územnej spolupráce.

Členovia zoskupenia

Moravskosliezsky kraj

ČÍTAŤ VIAC

#

Sliezske vojvodstvo

ČÍTAŤ VIAC

#

Žilinský samosprávny kraj

ČÍTAŤ VIAC

#

Potrebujete niečo?
Kontaktujte nás!

Európske zoskupenie pre územnú spoluprácu
TRITIA s ručením obmedzeným

Riaditeľ
Jiří Vzientek
director@egtctritia.eu

Projektoví manažéri
Anna Palka
apalka.tritia@gmail.com

Barbara Wrona
bwrona.tritia@gmail.com

Magdalena Machalová
magdalena.machalova@egtctritia.eu

Kristýna Šircová
kristyna.sircova@egtctritia.eu

Hana Tvrdá
hana.tvrda@egtctritia.eu

Administratíva
Kristýna Šircová
kristyna.sircova@egtctritia.eu

Finančný manažér
Alicja Stępnikowska
alicja.stepnikowska@gmail.com


Adresa
Zamkowa 3A
43 400 Cieszyn
Poľsko

Neviete, na koho sa obrátiť?
Kontaktujte nás!