Potrebujete niečo?
Kontaktujte nás!

Európske zoskupenie pre územnú spoluprácu
TRITIA s ručením obmedzeným

Riaditeľ
Jiří Vzientek
director@egtctritia.eu

Projektoví manažéri
Anna Palka
apalka.tritia@gmail.com

Barbara Wrona
bwrona.tritia@gmail.com

Magdalena Machalová
magdalena.machalova@egtctritia.eu

Kristýna Šircová
kristyna.sircova@egtctritia.eu

Hana Tvrdá
hana.tvrda@egtctritia.eu

Administratíva
Kristýna Šircová
kristyna.sircova@egtctritia.eu

Finančný manažér
Alicja Stępnikowska
alicja.stepnikowska@gmail.com


Adresa
Zamkowa 3A
43 400 Cieszyn
Poľsko

Neviete, na koho sa obrátiť?
Kontaktujte nás!