Zapraszamy do współpracy.
Skontaktuj się z nami!

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością

Dyrektor
Jiří Vzientek
director@egtctritia.eu

Menedżer projektów
Anna Palka
apalka.tritia@gmail.com

Barbara Wrona
bwrona.tritia@gmail.com

Magdalena Machalová
magdalena.machalova@egtctritia.eu

Kristýna Šircová
kristyna.sircova@egtctritia.eu

Hana Tvrdá
hana.tvrda@egtctritia.eu

Administracja
Kristýna Šircová
kristyna.sircova@egtctritia.eu

Menedżer finansowy
Alicja Stępnikowska
alicja.stepnikowska@gmail.com


Adres
Zamkowa 3A
43 400 Cieszyn
Polska

Nie wiesz z kim się skontaktować?
Skontaktuj się z nami!