EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY
TERYTORIALNEJ TRITIA Z O.O.

EUWT TRITIA jest pierwszym tego typu ugrupowaniem na terenie Polski, Słowacji i Czech, którego członkowie reprezentują samorząd regionalny.

V4 Esports Coalition Cup – GAMING JAKO ATRAKCYJNA PERSPEKTYWA KARIERY DLA MŁODZIEŻY WYSZEHRADZKIEJ / V4 Esports Coalition Cup – GAMING JAKO ATRAKCYJNA PERSPEKTYWA KARIERY DLA MŁODZIEŻY WYSZEHRADZKIEJ

Projekt będzie polegał na organizacji turnieju e-sportowego i programu edukacyjnego z udziałem uczniów i studentów ze szkół i uniwersytetów z krajów V4. Gry zostaną zaprojektowane z elementami edukacyjnymi i informacyjnymi, atrakcyjnymi dla młodych odbiorców. Umożliwią im zdobycie wiedzy na temat oferty edukacyjnej w zakresie gier i możliwości edukacji multimedialnej w krajach V4 oraz budowanie praktycznych kompetencji zawodowych do zatrudnienia w tym sektorze. W ten sposób chcemy wspierać zainteresowanie młodych ludzi edukacją i rozwojem kariery w tych obszarach innowacyjnej gospodarki cyfrowej.

Nasze projekty

W trakcie

V4 Esports Coalition Cup – GAMING JAKO ATRAKCYJNA PERSPEKTYWA KARIERY DLA MŁODZIEŻY WYSZEHRADZKIEJ / V4 Esports Coalition Cup – GAMING JAKO ATRAKCYJNA PERSPEKTYWA KARIERY DLA MŁODZIEŻY WYSZEHRADZKIEJ

Czytaj więcej

W trakcie

INDEED FOR ALL CHILDREN, PART II.

Czytaj więcej

Wiadomości i wydarzenia

Relacja z projektu „Poznajmy się bliżej!” w Polar TV

Komunikaty prasowe · 24. 3. 2024

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją – Innowacyjne metody pracy z osobami z zaburzeniami neuropoznawczymi

Publikacje · 4. 2. 2024

VIDEOEXPLAINER

Komunikaty prasowe · 10. 1. 2024

Kalendarz wydarzeń

Nie ma żadnych wydarzeń w tym miesiącu.

O Tritii

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością (ESÚS TRITIA) powstało 25 lutego 2013 roku na podstawie decyzji Ministra Spraw Zagranicznych RP nr 1/2013 w sprawie rejestracji ESÚS TRITIA w Rejestrze Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Podstawą prawną ESÚS TRITIA jest ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr. 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT), która została transponowana do polskiego prawa ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej.

Członkowie grupy

Kraj Morawsko-Śląski

CZYTAJ WIĘCEJ

#

Województwo Śląskie

CZYTAJ WIĘCEJ

#

Żyliński Kraj Samorządowy

CZYTAJ WIĘCEJ

#

Zapraszamy do współpracy.
Skontaktuj się z nami!

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością

Dyrektor
Jiří Vzientek
director@egtctritia.eu

Menedżer projektów
Anna Palka
apalka.tritia@gmail.com

Barbara Wrona
bwrona.tritia@gmail.com

Magdalena Machalová
magdalena.machalova@egtctritia.eu

Kristýna Šircová
kristyna.sircova@egtctritia.eu

Hana Tvrdá
hana.tvrda@egtctritia.eu

Administracja
Kristýna Šircová
kristyna.sircova@egtctritia.eu

Menedżer finansowy
Alicja Stępnikowska
alicja.stepnikowska@gmail.com


Adres
Zamkowa 3A
43 400 Cieszyn
Polska

Nie wiesz z kim się skontaktować?
Skontaktuj się z nami!