EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY
TERYTORIALNEJ TRITIA Z O.O.

EUWT TRITIA jest pierwszym tego typu ugrupowaniem na terenie Polski, Słowacji i Czech, którego członkowie reprezentują samorząd regionalny.

INDEED FOR ALL CHILDREN, PART II.

Projekt zakłada szereg międzynarodowych działań: terapeutycznych, edukacyjnych, integracyjnych i animacyjnych dla dzieci, oraz możliwość międzynarodowej wymiany dobrych praktyk w działaniu placówek szkolno-rewalidacyjno-wychowawczych w Polsce, Czeskiej Republice i na Słowacji. Głownym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci z różnymi typami niepełnosprawności. Kolejnym celem: międzynarodowa współpraca szkół specjalnych.

Nasze projekty

W trakcie

LIFE „Śląskie.Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Czytaj więcej

W trakcie

V4 Esports Coalition Cup – GAMING JAKO ATRAKCYJNA PERSPEKTYWA KARIERY DLA MŁODZIEŻY WYSZEHRADZKIEJ / V4 Esports Coalition Cup – GAMING JAKO ATRAKCYJNA PERSPEKTYWA KARIERY DLA MŁODZIEŻY WYSZEHRADZKIEJ

Czytaj więcej

Wiadomości i wydarzenia

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją – Innowacyjne metody pracy z osobami z zaburzeniami neuropoznawczymi

Publikacje · 4. 2. 2024

VIDEOEXPLAINER

Komunikaty prasowe · 10. 1. 2024

Wydaliśmy nową publikację – „Poznajmy się”

Komunikaty prasowe · 3. 1. 2024

Kalendarz wydarzeń

Nie ma żadnych wydarzeń w tym miesiącu.

O Tritii

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością (ESÚS TRITIA) powstało 25 lutego 2013 roku na podstawie decyzji Ministra Spraw Zagranicznych RP nr 1/2013 w sprawie rejestracji ESÚS TRITIA w Rejestrze Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Podstawą prawną ESÚS TRITIA jest ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr. 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT), która została transponowana do polskiego prawa ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej.

Członkowie grupy

Kraj Morawsko-Śląski

CZYTAJ WIĘCEJ

#

Województwo Śląskie

CZYTAJ WIĘCEJ

#

Żyliński Kraj Samorządowy

CZYTAJ WIĘCEJ

#

Zapraszamy do współpracy.
Skontaktuj się z nami!

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością

Dyrektor
Jiří Vzientek
director@egtctritia.eu

Menedżer projektów
Anna Palka
apalka.tritia@gmail.com

Barbara Wrona
bwrona.tritia@gmail.com

Magdalena Machalová
magdalena.machalova@egtctritia.eu

Kristýna Šircová
kristyna.sircova@egtctritia.eu

Hana Tvrdá
hana.tvrda@egtctritia.eu

Administracja
Kristýna Šircová
kristyna.sircova@egtctritia.eu

Menedżer finansowy
Alicja Stępnikowska
alicja.stepnikowska@gmail.com


Adres
Zamkowa 3A
43 400 Cieszyn
Polska

Nie wiesz z kim się skontaktować?
Skontaktuj się z nami!