Zapraszamy do zapoznania się z publikacją – Innowacyjne metody pracy z osobami z zaburzeniami neuropoznawczymi

Z przyjemnością prezentujemy naszą najnowszą publikację powstałą w ramach projektu „V4 dla rozwoju wspólnej Europy Socjalnej”.

Autorami artykułów są wybitni polscy specjaliści pracujący z osobami z demencją. Dzięki tej publikacji chcemy podzielić się najlepszymi praktykami w tym obszarze z naszymi organizacjami partnerskimi i pracownikami socjalnymi z Czech, Serbii i Słowacji. Dlatego też książka została przetłumaczona z języka polskiego na języki naszych organizacji partnerskich – czeski, serbski i słowacki – a także na język angielski, aby mogła dotrzeć do szerszego grona odbiorców w Europie i poza nią.

Publikacja składa się z czterech artykułów dotyczących metod pracy z osobami starszymi, w tym z osobami z demencją. Autorami kolejnych artykułów są: Marlena Meyer – certyfikowana konsultantka i trenerka w programie edukacyjnym Pozytywne Podejście do Opieki; Maria Jarco-Działak – psycholożka, neuropsycholożka i gerontoterapeutka, liderka projektów społecznych skierowanych do seniorów; Agnieszka Żelwetro – specjalistka psychologii klinicznej i neuropsychologii; współtwórczyni Teatru Reminiscencji oraz Monika Stroińska – certyfikowana konsultantka i trenerka w metodach Montessori Senior i Spaced Retrieval, gerontopsycholożka, założycielka Centrum Montessori Senior. Wszystkie autorki w swoim procesie edukacyjnym, a także w edukowaniu innych, czerpią inspirację z podejść z powodzeniem wdrażanych w innych krajach.

Wszystkie artykuły zawierają szczegółowe plany aktywności do praktycznego wykorzystania w ośrodkach opieki społecznej, domach opieki i innych instytucjach koncentrujących się na utrzymaniu sprawności fizycznej i umysłowej osób starszych oraz ich zdolności do budowania relacji. Artykuły skierowane są również do rodzin osób z demencją.

Pierwszy artykuł przedstawia główne zasady i praktyczne zastosowania programu edukacyjnego Positive Approach to Care opracowanego przez terapeutkę zajęciową Teepę Snow. Marlena Meyer definiuje różne formy demencji oraz spektrum objawów i zmian w mózgu występujących u osób żyjących z demencją. Autorka artykułu nakreśla charakterystykę podejścia Positive Approach to Care w opiece neurodegeneracyjnej. Proponuje godne polecenia metody pracy i obala szkodliwe stereotypy na temat demencji.

Drugi artykuł opisuje formy zajęć grupowych dla osób starszych oparte na metodzie reminiscencji. Maria Jarco-Działak opowiada o sile pamięci, ćwiczeniach pamięciowych oraz przywoływaniu minionych zdarzeń i wrażeń w zajęciach terapeutycznych adresowanych do osób starszych, w tym osób z otępieniem. Autorka przedstawia narzędzia, tematy i metody takich zajęć oraz cenne wskazówki dla prowadzących i terapeutów.

W trzecim artykule zjawisko reminiscencji zostało przedstawione jako fundament autorskiej metody – Teatru Reminiscencji. W swoim podejściu Agnieszka Żelwetro łączy metody terapii reminiscencyjnej z dramą i arteterapią. W tym modelu działania związane z teatrem i pracą z pamięcią przynoszą uczestnikom pozytywne efekty: poprawiają pamięć, komunikację i koncentrację oraz zwiększają ogólną satysfakcję. Dzięki szczegółowym planom aktywności, instruktorzy, opiekunowie i terapeuci mogą z łatwością wprowadzić narzędzia Reminisce Theatre do swojej praktyki – w różnych warunkach i dla różnych pacjentów.

Ostatni artykuł to prezentacja kolejnej wartościowej metody pracy z osobami starszymi – Montessori Senior (Montessori Lifestyle®). Monika Stroińska pokazuje, jak można ją zaadaptować do pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami neuropoznawczymi. W podejściu tym w centrum zainteresowania znajduje się człowiek i jego potrzeby, a nie choroba i jej objawy, zaś formy wsparcia opierają się na zachowanych umiejętnościach, a nie deficytach, zgodnie z hasłem „Pomóż mi zrobić to samemu”. Autorka przedstawia praktyczne zastosowania i pozytywne korzyści metody Montessori dla seniorów.

Mamy nadzieję, że nasza publikacja dotrze do wielu ośrodków i osób zajmujących się opieką nad osobami starszymi, także z demencją. Przedstawione w artykułach metody są użyteczne i skuteczne – promując je szeroko, możemy realnie pozytywnie wpłynąć na ogólne nastawienie społeczeństwa i instytucji do osób starszych i osób z demencją w Polsce i innych krajach. Oczekujemy, że dzięki tej publikacji przyczynimy się zarówno do zmian systemowych związanych z wprowadzeniem konkretnych działań, jak i do zmian w sposobie postrzegania i myślenia o demencji.