Zveme vás k přečtení publikace – Inovační metody práce s osobami s neurokognitivními poruchami

Odevzdáváme do vašich rukou publikaci, která vznikla v rámci projektu „V4 ve prospěch rozvoje Společné sociální Evropy”.

K účasti na přípravě publikace jsme pozvali čtyři špičkové odbornice, které pracují v Polsku s osobami trpícími demencí. Tuto publikaci jsme vytvořili za účelem sdílení dobré praxe partnerským organizacím a zástupcům zaměstnanců zařízení sociální péče z České republiky, Srbska a Slovenska. V souvislosti s tím je publikace přeložená z polského jazyka do jazyků našich partnerských organizací: českého, srbského a slovenského, a taky do anglického jazyka, díky čemu osloví ještě širší okruh odběratelů v Evropě i mimo ní.

V publikaci se nacházejí čtyři příspěvky věnované metodám práce se staršími osobami, včetně těch, které žijí s demencí. Autorkami příspěvků jsou: Marlena Meyer – licencovaná konzultantka a trenérka v rámci programu „Pozitivní přístup v péči”; Maria Jarco-Działak psycholožka, neuropsycholožka, gerontoterapeutka, líderka sociálních projektů adresovaných seniorům; Agnieszka Żelwetro – odbornice na klinickou psychologii, neuropsycholožka, spoluautorka sociální inovace s názvem „Reminiscenční divadlo” a Monika Stroińska – licencovaná konzultantka a trenérka Montessori Senior a Spaced Retrieval metody, gerontopsycholožka a zakladatelka Centra Montessori Senior. Je třeba poznamenat, že v rámci procesu edukace – jak vlastní, tak i jiných osob – každá z autorek čerpá inspiraci z různých cizích zemí, a dokonce i kontinentů.

Příspěvky připravené odbornicemi obsahují i podrobné konspekty aktivit vypracované pro jejich praktické použití v domovech sociální péče a jiných zařízeních, které se specializují na udržování schopností, poskytování péče a tvoření vztahů. K obeznámení se s příspěvky zveme i rodiny osob s demencí.

První příspěvek prezentuje předpoklady a způsoby praktického využití edukačního programu s názvem „Pozitivní přístup v péči” vypracovaného americkou ergoterapeutkou Teepou Snow. Marlena Meyer definuje různé druhy demence a celé spektrum příznaků a změn, které se vyskytují u osob s demencí. Autorka příspěvku důkladně vysvětluje, co je pozitivní přístup v péči o lidi postižené neurodegeneračními nemocemi. Nabízí vhodné vzorce chování, které by měly být uplatněny v praxi, a vyvrací škodlivé stereotypy týkající se demence.

V druhém příspěvku jsou prezentovány skupinové formy aktivit pro osoby ve zralém a pokročilém věku založené na reminiscenční metodě. Maria Jarco popisuje sílu vzpomínek, cvičení paměti a přivolávání událostí a smyslových vjemů z minulosti využívaných v terapeutických aktivitách zaměřených na starší osoby, včetně osob s demencí. Autorka uvádí konkrétní nástroje, témata i metody realizace takových aktivit včetně pokynů užitečných pro osoby vedoucí aktivity tohoto typu.

Třetí příspěvek je rovněž věnován jevu reminiscence jako pilíři, na kterém je založená autorská metoda pojmenována Reminiscenční divadlo. Agnieszka Żelwetro ve svém modelu práce spojuje prvky reminiscenční terapie s dramaterapií a arteterapií. V tomto přístupu se divadelní aktivity prolínají s prací se vzpomínkami a přináší účastníkům pozitivní výsledky, které se projevují v zlepšení paměti a komunikačních schopností, posílení koncentrace a pocitu spokojenosti. Uvedené podrobné plány aktivit umožňují správně zavést do praxe metodu Reminiscenčního divadla v různých podmínkách a pro různé odběratele.

Ve čtvrtém a posledním příspěvku je popsaná další důležitá a přínosná metoda práce se staršími osobami – Montessori Senior (Montessori Lifestyle®). Monika Stroińska představuje způsob přizpůsobení této metody práci s osobami postiženými neurokognitivními poruchami. V tomto přístupu se pozornost více soustředí na člověka a jeho potřeby, než na nemoc a její projevy. Podpora spočívá v posilování ještě zachovaných schopností, a ne ve soustředění se na deficity, v souladu s mottem „Pomoz mi, abych to dokázal sám”. Autorka prezentuje praktické použití Montessori metody a její efekty prospěšné pro seniory a seniorky.

Doufáme, že naše publikace se dostane k co největšímu počtu zařízení a soukromých osob, které poskytují péči starším osobám, včetně těch, které žijí s demencí. V příspěvcích jsou prezentovány mimořádně užitečné a účinné metody a jejich popularizace může přispět k podstatným pozitivním změnám v celkovém přístupu společnosti a institucí ke starším a nemocným osobám v Polsku a v ostatních zemích. Doufáme, že tuto publikaci přispějeme k těmto změnám jak na úrovni systémů a konkrétních řešení, tak i na úrovni způsobu vnímání a chápaní demence.

PUBLIKACE V ČESKÉM JAZYCE KE STAŽENÍ ZDE