Relacja z projektu „Poznajmy się bliżej!” w Polar TV

W dniach 14 i 15 grudnia 2023 r. telewizja regionalna kraju Morawsko-śląskiego wyemitowała siedem reportaży na temat naszego projektu „Poznajmy się bliżej!”. Zobacz więcej w filmie.

https://youtu.be/1tL-BjXQjpk

Projekt pn.: „Poznajmy się bliżej! Wzmacnianie kompetencji językowych i kulturowych mieszkańców Polski, Czech i Ukrainy” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003265, współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.