Reportáž o projekte „Poďme sa lepšie spoznať! na Polar TV

V dňoch 14. a 15. decembra 2023 odvysielala regionálna televízia Moravskosliezskeho kraja sedem reportáží o našom projekte „Poďme sa lepšie spoznať! „. Viac informácií nájdete vo videu .

https://youtu.be/1tL-BjXQjpk

Pozn. Projekt „Poďme sa lepšie spoznať! CZ.11.4.120/0.0/22_037/0003265, spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Poľsko.