VIDEOEXPLAINER

Czym jest komunikacja międzykulturowa? 

Prezentujemy kolejny efekt naszego międzynarodowego projektu „Poznajmy się bliżej! Wzmacnianie kompetencji językowych i kulturowych mieszkańców Polski, Czech i Ukrainy” – VIDEOEXPLAINER 

Ten krótki animowany film promujący komunikację międzykulturową, powstał przy współpracy ze Studiem Ilustratorskim Dinksy Serdecznie dziękujemy za współpracę!

Zapraszamy do obejrzenia. Jak Wam się podoba? 

Projekt pn.: „Poznajmy się bliżej! Wzmacnianie kompetencji językowycH i kulturowych mieszkańców Polski, Czech i Ukrainy” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003265, realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Interreg CZ-PL