VIDEOEXPLAINER

Czym jest komunikacja międzykulturowa? 

Prezentujemy kolejny efekt naszego międzynarodowego projektu „Poznajmy się bliżej! Wzmacnianie kompetencji językowych i kulturowych mieszkańców Polski, Czech i Ukrainy” – VIDEOEXPLAINER 

https://www.youtube.com/watch?v=wfo5dXV9T2M&t=5s

Ten krótki animowany film promujący komunikację międzykulturową, powstał przy współpracy ze Studiem Ilustratorskim Dinksy Serdecznie dziękujemy za współpracę!

Zapraszamy do obejrzenia. Jak Wam się podoba? 

Projekt pn.: „Poznajmy się bliżej! Wzmacnianie kompetencji językowych i kulturowych mieszkańców Polski, Czech i Ukrainy” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003265, współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

Interreg CZ-PL