VIDEOEXPLAINER

Čo je medzikultúrna komunikácia?
Predstavujeme ďalší efekt nášho medzinárodného projektu „Spoznajme sa lepšie! Posilňovanie jazykových a kultúrnych kompetencií obyvateľov Poľska, Českej republiky a Ukrajiny“ – VIDEOEXPLAINER

https://www.youtube.com/watch?v=f7Ugby9D2wc&t=2s

Tento krátky animovaný film vznikol v spolupráci so štúdiom Dinksy Ďakujeme veľmi pekne!
Film vznikol v rámci projektu „Poďme sa lepšie spoznať! CZ.11.4.120/0.0/22_037/0003265, spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Poľsko.