VIDEOEXPLAINER

Co je to mezikulturní komunikace?

Představujeme další efekt našeho mezinárodního projektu „Pojďme se lépe poznat! Posilování jazykových a kulturních kompetencí obyvatel Polska, České republiky a Ukrajiny“ – VIDEOEXPLAINER

https://www.youtube.com/watch?v=f7Ugby9D2wc&t=2s

Tento krátký animovaný film vznikl ve spolupráci se studiem Dinksy. Moc děkujeme!

Projekt s názvem: „Pojďme se lépe poznat! Posilování jazykových a kulturních kompetencí obyvatel Polska, České republiky a Ukrajiny” č. CZ.11.4.120/0.0/22_037/0003265, spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Interreg CZ-PL