INDEED FOR ALL CHILDREN, PART II.

Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Liderzy partner: ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH W CIESZYNIE

Partnerzy:

  • EUWT TRITIA
  • Szkoła Średnia, Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Třinec, Jablunkovská 241, p.o.
  • Specjalna Szkoła Podstawowa Turzovka

Harmonogram: 03/2023 – 07/2024

Budżet: 40 000 €
Fundusz: 100%

Opis projektu: Projekt zakłada szereg międzynarodowych działań: terapeutycznych, edukacyjnych, integracyjnych i animacyjnych dla dzieci, oraz możliwość międzynarodowej wymiany dobrych praktyk w działaniu placówek szkolno-rewalidacyjno-wychowawczych w Polsce, Czeskiej Republice i na Słowacji. Głownym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci z różnymi typami niepełnosprawności. Kolejnym celem: międzynarodowa współpraca szkół specjalnych.

Spójność ze strategią I planem działania

Cel strategiczny:

Cel LZ5 Współpraca międzynarodowa w zakresie wsparcia instytucji o profilu społeczno-wychowawczym (w zakresie działań edukacyjnych, animacyjnych i opiekuńczych), w tym poprawa środowiska zamieszkania osób starszych i niepełnosprawnych w różnym wieku.

Plan działania:

Współpraca i wsparcie szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży (z niepełnosprawnością umysłową i fizyczną) na rzecz ich lepszego, aktywniejszego i zdrowszego życia,

wspieranie środowiska ich formalnych opiekunów – nauczycieli, terapeutów i pośrednio – ich rodzin.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.