SKUTOČNE PRE VŠETKY DETI, ČASŤ II.

Program: Medzinárodný vyšehradský fond

Vedúci partner: KOMPLEX ŠKOLSKO-VZDELÁVACÍCH A REHABILITAČNÝCH ZARIADENÍ V CIESZYNE

Partneri:

  • ESÚS TRITIA
  • Stredná odborná škola, Základná škola a Materská škola, Třinec, Jablunkovská 241, p.o.
  • Špeciálna základná škola Turzovka

Harmonogram: 03/2023 – 07/2024

Rozpočet: 40 000 €
Fond: 100 %

Opis projektu: Hlavnou myšlienkou projektu je medzinárodná spolupráca špeciálnych škôl pre deti so zdravotným postihnutím, pre ich kvalitnejší, aktívnejší a zdravší život. Projekt predpokladá podporu nielen detí a ich zákonných zástupcov, ale aj pedagógov, arteterapeutov, psychológov a ďalších pracovníkov pôsobiacich vo vzdelávacích a sociálnych zariadeniach.

Súlad so stratégiou a akčným plánom

Strategický cieľ:

Cieľ LZ5 Medzinárodná spolupráca v oblasti podpory inštitúcií so sociálnym a vzdelávacím profilom (v oblasti vzdelávacích, animačných a opatrovateľských aktivít), vrátane zlepšenia prostredia, v ktorom žijú starší ľudia a ľudia so zdravotným postihnutím rôzneho veku.

Akčný plán:

Spolupráca a podpora špeciálnych škôl pre deti a mladých ľudí (s mentálnym a telesným postihnutím) pre ich lepší, aktívnejší a zdravší život,

podpora prostredia ich formálnych opatrovateľov – učiteľov, terapeutov a nepriamo aj ich rodín.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.