VSKUTKU PRO VŠECHNY DĚTI, ČÁST II.

Program: Mezinárodní Visegrádský fond

Vedoucí partner: ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO -REWALIDACYJNYCH W CIESZYNIE

Partneři:

  • ESÚS TRITIA
  • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, p.o.
  • Špeciálna základná škola Turzovka

Harmonogram: 03/2023 – 07/2024

Rozpočet: 40 000 €
Fond: 100%

Popis projektu: Hlavní myšlenkou projektu je mezinárodní spolupráce speciálních škol pro děti se zdravotním postižením, pro jejich lepší, aktivnější a zdravější život. Projekt předpokládá podporu nejen dětí a jejich opatrovníků, ale také učitelů, arteterapeutů, psychologů a dalších pracovníků působících ve výchovných a sociálních zařízeních.

Soulad se strategií a akčním plánem

Strategický cíl:

Cíl LZ5 Mezinárodní spolupráce v oblasti podpory institucí se sociálním a vzdělávacím profilem (v oblasti vzdělávacích, animačních a pečovatelských aktivit) včetně zkvalitňování prostředí, ve kterém žijí starší osoby a osoby se zdravotním postižením různého věku.

Akční plán:

spolupráce a podpora speciálních škol pro děti a mládež (s mentálním a tělesným postižením) pro jejich lepší, aktivnější a zdravější život,

podpora prostředí jejich formálních opatrovníků – učitelů, terapeutů a nepřímo – jejich rodin.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.