Žilinský samosprávny kraj

Adresa sídla: ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika

Webová stránka: www.zilinskazupa.sk

Žilinský samosprávny kraj sa nachádza na severozápade Slovenska a je tretím najväčším krajom Slovenskej republiky. Región susedí s Českou republikou na západe a Poľskom na severe.

Povrch Žilinského kraja je prevažne hornatý, s relatívne vysokou priemernou nadmorskou výškou. Údolí pozdĺž riek Váh, Orava, Kysuca či Turiec sa nachádzajú v nadmorskej výške až 300 metrov nad morom a sú obklopené vrchovinami a horami: Západné Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra, Beskydy, Strážovské vrchy, Javorníky, Chočské vrchy, Kysucká vrchovina a mnoho ďalších. Najvyšším štítom je Bystrá v Západných Tatrách ( 2248 m nm ).

V kraji boli 4 územia vyhlásené za národné parky – Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra a Malá Fatra. Nachádzajú sa tu tiež 4 chránené krajinné oblasti, 62 národných prírodných rezervácií, 39 prírodných pamiatok a 9 chránených prírodných pamiatok.

Žilinský kraj je región s veľkým investičným potenciálom. K dispozícii je dobrá základňa pre potreby high-tech odvetví, ako je softvérové inžinierstvo, informačné a komunikačné technológie, elektrotechnika, elektronika. V posledných rokoch sa tiež zrýchlil rozvoj služieb – najmä v oblasti financií, výskumu a vývoja, cestovného ruchu, logistiky a obchodu. Región má dlhodobú tradíciu v strojárenskej výrobe (železničné zariadenia, ložiská, stavebné stroje a nástroje), na ktorú nadviazal automobilový priemysel. Kraj je bohatý na minerálne pramene, viaceré aj s liečivými účinkami, čo sa významnou mierou zasluhuje o rozvoj kúpeľníctva, wellness služieb, ako aj výroby nápojov.

Príroda a kultúra sú hlavnými pokladmi Žilinského samosprávneho kraja. Viac než polovicu rozlohy zaberajú územia s rôznym stupňom ochrany. Okrem krásnej prírody sa kraj v súčasnej dobe môže pochváliť 22 národnými kultúrnymi pamiatkami, 1096 nehnuteľnými a 1386 hnuteľnými pamiatkami, 1 mestskou pamiatkovou zónou, 3 chránenými rezerváciami ľudovej architektúry (obec Vlkolínec je zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO), a 19 chránenými zónami.

Vďaka prírodným pomerom je kraj atraktívnou destináciou pre zimnú i letnú turistiku. Bohatú ponuku športového vyžitia v zime dopĺňajú početné lyžiarske strediská, ktoré v rámci celého Slovenska ponúkajú nielen kvalitné bežecké trate a zjazdovky, ale tiež najmodernejšie vleky a lanovky. Tí, ktorí na svojich dovolenkách uprednostňujú oddych alebo jednoducho dávajú prednosť vodným športom, môžu navštíviť mnoho termálnych kúpalísk, bazénov, jazier alebo priehrad.

Fotogalérie
Užitočné odkazy