Vydali sme novú publikáciu – „Spoznajme sa navzájom“

Myšlienka projektu „Spoznajme sa lepšie! Posilňovanie jazykových a kultúrnych kompetencií obyvateľov Poľska, Českej republiky a Ukrajiny“ sa zrodila ako reakcia na situáciu, v ktorej sa poľské a české školstvo ocitlo po dni, ktorý sa stal začiatkom novej éry v Európe zásadným spôsobom: 24. február 2022. Ozbrojený konflikt na Ukrajine, ktorý v kontexte vzdelávania vyvolal najmä gigantické migračné vlny, vytvoril nové výzvy pre učiteľov, kultúrnych asistentov, vychovávateľov a organizátorov kultúrnych podujatí.

Táto publikácia preto prináša odpovede na mnohé otázky, ktoré vedú k otázke, čo je správne chápaná interkulturalita. Je to solídna znalosť národnostných, etnických a náboženských menšín, alebo skôr všeobecné posilnenie zvedavosti o svet a túžba spoznávať iných a seba samého? Interkultúrne vzdelávanie je dnes predovšetkým spôsobom formovania vlastnej identity (nielen národnej alebo etnickej). Všetky scenáre v tejto publikácii pojednávajú o tom, ako začleniť interkultúrne vzdelávanie do vyučovania, aké materiály možno použiť a kde ich nájsť. Dúfame, že vám poslúžia nielen ako hotové materiály, ale aj ako inšpirácia pre vaše vlastné skúmanie a pre tvorbu programov, ktoré zahŕňajú poznatky o svete, v ktorom sú najdôležitejší ľudia, nie ich pôvod, a v ktorom je bohatstvom škála ľudských skúseností.

Táto publikacja bola vytvorena v rámci projektu „Poďme sa lepšie spoznať! CZ.11.4.120/0.0/22_037/0003265, spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Poľsko.