Vydali jsme novou publikaci – „Poznejme se“

Myšlenka projektu „Pojďme se lépe poznat! Posilování jazykových a kulturních kompetencí obyvatel Polska, České republiky a Ukrajiny“ se zrodila jako reakce na situaci, v níž se polské a české školství ocitlo po dni, který se zásadním způsobem stal začátkem nové éry v Evropě: 24. února 2022. Ozbrojený konflikt v Ukrajině, který v kontextu vzdělávání vyvolal především gigantické migrační vlny, vytvořil nové výzvy pro učitele, kulturní asistenty, vychovatele a organizátory kulturních akcí.


Tato publikace tedy obsahuje odpovědi na mnoho dotazů, které vedou k otázce, co je to vlastně správně pochopená interkulturalita. Jde o pevné znalosti o národnostních, etnických a náboženských menšinách, nebo jde spíše o všeobecné posilování zvědavosti ohledně světa a touhy poznávat druhé i sebe sama? Mezikulturní výchova je dnes především způsobem utváření vlastní totožnosti (nejen národní či etnické). Všechny scénáře uvedené v této publikaci pojednávají o tom, jak začlenit mezikulturní vzdělávání do výuky, jaké materiály lze používat a kde je lze hledat. Doufáme, že vám poslouží nejen jako hotové materiály, ale také jako inspirace pro vaše vlastní pátrání a vytváření programů zahrnujících poznatky o světě, v němž je nejdůležitější člověk a ne jeho původ a v němž paleta lidských zkušeností představuje bohatství.

Publikace byla vydána v rámci projektu s názvem: „Pojďme se lépe poznat! Posilování jazykových a kulturních kompetencí obyvatel Polska, České republiky a Ukrajiny” č. CZ.11.4.120/0.0/22_037/0003265, spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.