Zloženie Valného zhromaždenia

  • Jan Krkoška (Moravskosliezsky kraj)
  • Jakub Chełstowski (Sliezske vojvodstvo)
  • Erika Jurinová (Žilinský samosprávny kraj)