Složení Valného shromáždění

  • Jan Krkoška (Moravskoslezský kraj)
  • Jakub Chełstowski (Slezské vojvodství)
  • Erika Jurinová (Žilinský samosprávný kraj)