Struktura Walnego Zgromadzenia

  • Jan Krkoška (Kraj Morawsko-Śląski)
  • Jakub Chełstowski (Województwo Śląskie)
  • Erika Jurinová (Żyliński Kraj Samorządowy)