Publikácia

Vydali sme novú publikáciu – „Spoznajme sa navzájom“

Publikácia · 8. 2. 2024

Woda uzdrawiająca klimat – nowy paradygmat wodny – kniha preložená do poľštiny v rámci projektu

Publikácia · 4. 2. 2024

Dokument vypracovaný v rámci projektu „Poľsko-slovenská vodná univerzita“

Publikácia · 16. 1. 2024

KULTÚRNE A PRÍRODNÉ DEDIČSTVO DOSTUPNÉ PRE STARNÚCU SPOLOČNOSŤ

Publikácia · 10. 8. 2023

Publikácia pripravená v rámci projektu „Poľsko-slovenská vodná univerzita…“

Publikácia · 10. 8. 2023

Pozývame vás na prečítanie publikácie – Inovatívne metódy práce s ľuďmi s neurokognitívnymi poruchami

Publikácia · 10. 8. 2023