KULTÚRNE A PRÍRODNÉ DEDIČSTVO DOSTUPNÉ PRE STARNÚCU SPOLOČNOSŤ

Dámy a páni,

pretože projekt, ktorý realizujeme za posledný rok, sa chýli ku koncu, nižšie uvádzame jeho zavŕšenie – publikáciu, ktorú sme pripravili pre zamestnancov inštitúcií kultúrneho a národného dedičstva, ako aj pre všetkých záujemcov o tému prístupnosti kultúrnych inštitúcií a senior politiky.

Publikácia má názov „Prístupnosť na jednostku, 60+! Kultúrne a prírodné dedičstvo dostupné pre starnúcu spoločnosť“, vedúca redaktorka Agnieszka Labus.

Táto publikácia bola vytlačená a zaslaná kultúrnym organizáciám a inštitúciám v poľsko-slovenskom pohraničí a pdf verziu si môžete stiahnuť TU.

Publikácia bola pripravená v poľštine, slovenčine a angličtine. Ďakujem všetkým, ktorí na tom pracovali!

Táto publikácia vznikla v rámci projektu s názvom: „Dostupnosť na jednotku, 60+! Sprístupňovanie kultúrneho a prírodného dedičstva seniorom“ č. INT/EB/BES/1/IV/A/0140, spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko –Slovensko 2014-2020.