DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE DOSTĘPNE DLA STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA

Szanowni Państwo,

ponieważ projekt, który realizowaliśmy przez ostatni rok dobiega końca, poniżej prezentujemy jego zwieńczenie – publikację,  którą opracowaliśmy  z myślą o pracownikach instytucji kultury i dziedzictwa narodowego, a także wszystkich osobach zainteresowanych tematyką dostępności instytucji kultury oraz polityki senioralnej.

Publikacja nosi tytuł „Dostępność na plus, 60+! Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dostępne dla starzejącego się społeczeństwa”, red. Agnieszka Labus.

Publikacja ta została wydrukowana i rozesłana do organizacji i instytucji kultury na terenach pogranicza polsko-słowackiego, a w wersji pdf można pobrać ją TUTAJ.

Publikacja została przygotowana w języku polskim, słowackim oraz angielskim. Dziękujemy wszystkim osobom, które nad nią pracowały!

Spis treści

Słowo wstępne

Wojciech Kłosowski

Dostępność? Sprawdzam!

Iwona Benek

Przestrzeń dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 60+, czyli o projektowaniu uniwersalnym z perspektywy osób starszych

Ewa Gołębiowska

Nowe formy aktywizacji 60+, czyli dobre praktyki w obszarze dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego z perspektywy potrzeb starzejącegosię społeczeństwa

Redakcja publikacji:

Agnieszka Labus

Korekta językowa i tłumaczenie na język angielski:

Martyna Szczepaniak-Woźnikowska

Tłumaczenie na język słowacki:

Joanna Grzeszek

Opracowanie graficzne:

Elżbieta Górniak-Huczała

Koordynacja i pomysł projektu:

Barbara Wrona (EUWT TRITIA)

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Fundusz Mikroprojektów.