Dokument vypracovaný v rámci projektu „Poľsko-slovenská vodná univerzita“

Dokument bol vypracovaný v rámci projektu „Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť. /Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť“, č. INT/EB/BES/3/V/B/0182, spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a zo štátneho rozpočtu.

Dokument na stiahnutie TU.

Autorom ilustračnej fotografie obsahujúcej grafiku je Dr. Miroslav Hrib.

Informácie o autoroch dokumentu:

Ing. Michal Kravčík: odborník na vodné hospodárstvo, držiteľ celosvetovej Goldmanovej ceny udeľovanej v oblasti ochrany životného prostredia. Slovenský a medzinárodný aktivista žijúci v Košiciach, prezident združenia Ľudia a voda, autor Novej vodnej paradigmy o okamžitej potrebe zadržiavania dažďovej vody v prostredí na záchranu klímy, člen medzinárodnej organizácie sociálnych inovátorov ASHOKA a zakladateľ celosvetovej organizácie WATER HOLISTIC.

Dr. Ing. Miroslav Hríb: bývalý pedagóg na Katedre lesníctva a meliorácií na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Riaditeľ spoločnosti Vodales, s.r.o. (s.r.o.), ktorá projektuje stavebné objekty pre lesné hospodárstvo, dopravu a vodné hospodárstvo. Projektoval zasnežovacie zariadenia v lyžiarskych strediskách na Slovensku. Okrem lesných ciest, cyklotrás a dažďových záhrad sa špecializuje na zadržiavanie vody v mestách a rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy, t. j. na opatrenia na prispôsobenie sa negatívnym dôsledkom klimatických zmien.

Dr. Piotr Topiński: ekológ, publicista, prednášateľ, autor viacerých kníh, zakladateľ niekoľkých nadácií zameraných na sociálny a miestny rozvoj, autor viacerých vzdelávacích a školiacich filmov. Člen medzinárodnej organizácie sociálnych inovátorov ASHOKA.