Dokument zpracovaný v rámci projektu „Polsko-slovenská vodní univerzita“

Dokument vznikl v rámci projektu „Polsko-slovenská vodní univerzita. Lidé, voda, klima, krajina, budoucnost. /Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť“, č. INT/EB/BES/3/V/B/0182, spolufinancovaného Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Polsko – Slovensko 2014 – 2020 a ze státního rozpočtu.

Autorem ilustrační fotografie s grafikou je Dr. Miroslav Hrib.

Dokument ke stažení zde.

Informace o autorech dokumentu:

Dr. Ing. Michal Kravčík: odborník na vodní hospodářství, držitel Goldmanovy světové ceny za ochranu životního prostředí. Slovenský a mezinárodní aktivista žijící v Košicích, prezident sdružení Ľudia a voda, autor Nového vodního paradigmatu o okamžité potřebě zadržování dešťové vody v životním prostředí pro záchranu klimatu, člen Mezinárodní organizace sociálních inovátorů ASHOKA a zakladatel celosvětové organizace WATER HOLISTIC.

Dr. Ing. Miroslav Hrib: Bývalý vyučující na katedře lesnictví a meliorací na Lesnické fakultě Technické univerzity ve Zvolenu. Ředitel společnosti Vodales, s.r.o., která projektuje stavební objekty pro lesnictví, dopravu a vodní hospodářství. Projektoval sněhové zásobníky v lyžařských střediscích na Slovensku. Kromě lesních cest, cyklostezek a dešťových zahrad se specializuje na zadržování vody ve městech a zemědělské meliorace, tj. opatření k přizpůsobení se negativním dopadům klimatických změn.

Dr. Ing. Piotr Topiński: ekolog, publicista, lektor, autor několika knih, zakladatel několika nadací usilujících o sociální a místní rozvoj, autor několika vzdělávacích a školících filmů. Člen mezinárodní organizace sociálních inovátorů ASHOKA.