Dokument opracowany w ramach projektu „Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny…”

Dokument został opracowany w ramach projektu „Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny. Ludzie, woda, klimat, krajobraz, przyszłość. /Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť”, nr INT/EB/BES/3/V/B/0182, współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 oraz z budżetu państwa.

Dokument do pobrania TUTAJ

Autorem poglądowego zdjęcia zawierającego grafikę jest dr inż. Miroslav Hrib.

Informacje o autorach dokumentu:

dr inż. Michal Kravčík: specjalista ds. gospodarki wodnej, laureat światowej Nagrody Goldmanów przyznawanej w dziedzinie ochrony środowiska. Słowacki i międzynarodowy aktywista mieszkający w Koszycach, prezes stowarzyszenia „Ľudia a voda“ (Ludzie i woda), autor Nowego paradygmatu wodnego polegającego na niezwłocznej potrzebie retencjonowania wód opadowych w środowisku w celu ratowania klimatu, członek Międzynarodowej Organizacji Innowatorów Społecznych ASHOKA oraz założyciel światowej organizacji WATER HOLISTIC.

dr inż. Miroslav Hrib: były wykładowca w Katedrze Leśnictwa i Melioracji na Wydziale Leśnictwa Uniwersytetu Technicznego w Zwoleniu. Dyrektor firmy Vodales, s.r.o. (sp. z o.o.), która projektuje obiekty budowlane na potrzeby leśnictwa, transportu i gospodarki wodnej. Zaprojektował magazyny śniegu w ośrodkach narciarskich na Słowacji. Oprócz dróg leśnych, ścieżek rowerowych i ogrodów deszczowych specjalizuje się w retencjonowaniu wody w miastach oraz rekultywacji gruntów rolnych, czyli działaniach mających na celu adaptację do negatywnych skutków zmian klimatu.

dr inż. Piotr Topiński: ekolog, publicysta, wykładowca, autor kilku książek, założyciel kilku fundacji działających na rzecz rozwoju społecznego i lokalnego, autor kilkunastu filmów edukacyjnych i szkoleniowych. Członek Międzynarodowej Organizacji Innowatorów Społecznych ASHOKA.