Zloženie Dozornej rady

  • Jan Krkoška (Moravskosliezsky kraj)
  • Aleksandra Monsiol Szatkowska (Sliezske vojvodstvo)
  • Miriam Skácelová (Žilinský samosprávny kraj)