Struktura Rady Nadzorczej

  • Jan Krkoška (Kraj Morawsko-Śląski)
  • Aleksandra Monsiol Szatkowska (Województwo Śląskie)
  • Miriam Skácelová ( Żyliński Kraj Samorządowy)