Visegrádská šachová liga

Program: Mezinárodní visegrádský fond

Vedoucí partner: Šachový klub „Pionier“ Jastrzebue -Zdrój

Partneři:

  • ESÚS TRITIA
  • šachové kluby z jednotlivých regionů EZÚS TRITIA

Harmonogram: 4/2017 – 12/2017, projekt ukončen

Rozpočet:
Celkem: 14 640,-
EGTC TRITIA: 0,-
Spolufinancovanie: 0,-

Popis projektu: Cílem projektu bylo popularizovat šachovou hru jako nástroj podporující rozvoj dětí a mládeže v mnoha ohledech. Řešení, které chceme navrhnout, je vytvoření Dětské visegrádské šachové ligy, která by tento sport propagovala mezi mládeží, rodiči, učiteli a další veřejností v zemích Visegrádu a Srbska. Chceme poukázat na výhody, které pozitivně ovlivňují rozvoj a výchovu mladého člověka, tj. na: schopnost řešit problémy a logicky myslet, rozvíjet představivost. Dále bylo cílem projektu ukázat tuto disciplínu jako jeden z prvků vzdělávání a alternativní způsob trávení volného času mladých lidí, pro které je v dnešní době jednou ze základních činností počítač a internet. Šachy se staly společným prvkem spojujícím organizace z Polska, Slovenska, České republiky, Maďarska a Srbska a v rámci projektu byly uspořádány tři turnaje v České republice, Polsku a na Slovensku za účasti účastníků ze zemí V4 a Srbska. Kromě toho byl vytvořen film propagující projekt.

Realizace: Všechny akce plánované v projektu byly úspěšně realizovány.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.