Višegradská šachová liga

Program: Medzinárodný Višegradksy fond

Vedúci partner: Šachový klub „Pionier“ Jastrzebue -Zdrój

Partneri:

  • EGTC TRITIA
  • šachové kluby z každého kraja EZÚS TRITIA

Harmonogram: 4/2017 – 12/2017, projekt ukončený

Rozpočet:
Celkový: 14 640,-
EGTC TRITIA: 0,-
Spolufinancovanie: 0,-

Opis projektu: Cieľom projektu bolo spopularizovať šachovú hru ako nástroj na podporu rozvoja detí a mládeže v mnohých aspektoch. Riešenie, ktoré chceme navrhnúť, je vytvorenie Detskej vyšehradskej šachovej ligy na propagáciu tohto športu medzi mladými ľuďmi, rodičmi, učiteľmi a ďalšou verejnosťou v krajinách Vyšehradskej štvorky a v Srbsku. Chceme poukázať na výhody, ktoré pozitívne ovplyvňujú rozvoj a výchovu mladého človeka, t. j.: schopnosť riešiť problémy a logicky myslieť, rozvíjať predstavivosť. Okrem toho bolo cieľom projektu ukázať túto disciplínu ako jeden z prvkov vzdelávania a alternatívny spôsob trávenia voľného času mladých ľudí, pre ktorých je v dnešnej dobe jednou zo základných činností počítač a internet. Šach sa stal spoločným prvkom spájajúcim organizácie z Poľska, Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Srbska. v rámci projektu boli zorganizované tri turnaje v Českej republike, Poľsku a na Slovensku za účasti účastníkov z krajín V4 a Srbska. Okrem toho bol vytvorený film propagujúci projekt.

Realizácia: Všetky akcie plánované v projekte boli úspešne uskutočnené.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.