Za účelem dosažení svých cílů plní ESÚS TRITIA tyto úkoly:

1) identifikace, podpora a realizace programů, projektů a společných akcí v rámci územní spolupráce v těchto hlavních oblastech:

 • doprava
 • hospodářství
 • cestovní ruch
 • energie se zaměřením na obnovitelné zdroje energie

2) identifikace, podpora a realizace programů, projektů a společných akcí v rámci územní spolupráce v těchto doplňkových oblastech:

 • kultura
 • prostředí
 • lidské zdroje, vzdělávání, včetně úzké spolupráce s univerzitami
 • spolupráce mezi veřejnými institucemi, včetně realizace výměn osob a zkušeností v rámci mezinárodních stáží
 • sport

3) identifikace, podpora a realizace programů, projektů a společných akcí v rámci územní spolupráce v oblastech uvedených v nařízení 1082/2006, tj.:

 • podpora podnikání, zejména rozvoje malých a středních podniků a přeshraničního obchodu,
 • podpora a zlepšování společné ochrany a správy přírodních zdrojů, jakož i prevence přírodních a technologických rizik,
 • podpora a zlepšení společné ochrany kulturního dědictví,
 • podpora vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi,
 • snížení izolace zlepšením přístupu ke službám a dopravním, informačním a komunikačním sítím, jakož i k přeshraničním systémům a zařízením pro zásobování vodou a energií a pro nakládání s odpady,
 • podpora spolupráce a vytváření sítí mezi subjekty působícími v regionu s cílem efektivně využívat společnou infrastrukturu v odvětvích, jako je zdravotnictví, kultura, cestovní ruch a vzdělávání,
 • podpora spolupráce, včetně správní a právní spolupráce, mezi obyvateli a institucemi na území Seskupení.