Systémová spolupráce členských regionů ESÚS TRITIA pro léta 2014 až 2020 bude v oblasti energetiky a životního prostředí směřovat k plnění následovních cílů:

Globální cíl 4:
Snížení environmentální zátěže spolupracujících regionů a zvýšení kvality životního prostředí v přeshraničním regionu s využitím energeticky úsporných řešení

Specifický strategický cíl 4.1:
Zlepšovat kvalitu životního prostředí v přeshraničních regionech

Specifický strategický cíl 4.2:
Spolupracovat v hledání energeticky výhodných řešení, zejména v oblasti nakládání s odpady

Specifický strategický cíl 4.3:
Podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie