AIR TRITIA. „Jednotný přístup k systému řízení znečištění ovzduší ve ve funkčních městských oblastech“

Program: INTERREG CENTRAL EUROPE

Partneři:

  • Ostravská univerzita
  • Žilinská univerzita
  • ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
  • GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA (GIG)
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)
  • Města: Opole, Ostrava, Opava, Žilina, Rybnik.
  • ESÚS TRITIA

Harmonogram: 6/2018 – 5/2020, prodlouženo do 11/2020

Rozpočet:
Celkový: 2.576.623,- EUR
TRITIA: 60 021,- EUR

Popis projektu: Vytvoření jednotné prostorové databáze potřebných dat na mezinárodní úrovni, nástrojů pro efektivní řízení kvality ovzduší (systém řízení kvality ovzduší a prediktivní varovný systém) a návrh strategií pro zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z různých zdrojů na úrovni FUA (města Opole, Ostrava, Opava, Žilina, Rybnik) a celého regionu TRITIA.

Systém řízení kvality ovzduší (AQMS) bude expertní systém zahrnující relevantní prostorová data, výsledky analýz, výsledky modelování znečištění ovzduší, opatření, dopad opatření pro region TRITIA na kvalitu ovzduší.

Prediktivní výstražný systém (PWS) bude poskytovat informace o modelování znečištění ovzduší v následujících 48 hodinách.

Projekt byl zakončen mezinárodní konferencí.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA.html

Galerie