AIR TRITIA. „Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich”

Program: INTERREG CENTRAL EUROPE

Partnerzy:

  • Uniwersytet Technicznyw Ostrawie
  • Uniwersytet w Żylinie
  • ACCENDO – Centrum Naukowo-Badawcze, o.p.s.
  • GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA (GIG)
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)
  • Miasta: Opole, Ostrawa, Opawa, Żylina, Rybnik
  • EUWT TRITIA

Harmonogram: 6/2018 – 5/2020, przedłużony do 11/2020

Budżet:
Łącznie: 2 576 623,- EUR.
TRITIA: 60 021,- EUR

Opis projektu: Projekt zakładał stworzenie jednolitej przestrzennej bazy danych niezbędnych na poziomie międzynarodowym, narzędzi do efektywnego zarządzania jakością powietrza (system zarządzania jakością powietrza i predykcyjny system ostrzegania) oraz zaproponowanie strategii poprawy jakości powietrza i redukcji emisji z różnych źródeł na poziomie FUA (miasta Opole, Ostrawa, Opawa, Żylina, Rybnik) i całego regionu TRITIA.

System zarządzania jakością powietrza (AQMS) będzie systemem eksperckim obejmującym odpowiednie dane przestrzenne, wyniki analiz, wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza, środki, wpływ środków dla regionu TRITIA na jakość powietrza.

Predictive Warning System (PWS) dostarczył informacji o zanieczyszczeniu powietrza w ciągu najbliższych 48 godzin.

Projekt zakończył się międzynarodową konferencją.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA.html

Galeria