AIR TRITIA. „Jednotný prístup k systému riadenia znečistenia ovzdušia v funkčných mestských oblastiach“

Program: INTERREG CENTRAL EUROPE

Partneri:

  • Vysoká škola Bánska – TU Ostrava
  • Žilinská univerzita
  • ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
  • GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA (GIG)
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)
  • Mestá: Opole, Ostrava, Opava, Žilina, Rybnik
  • EZÚS TRITIA

Harmonogram: 6/2018 – 5/2020, predĺžený do 11/2020

Rozpočet:
Celkový: 2.576.623,- EUR
TRITIA: 60 021,- EUR

Opis projektu: Vytvorenie jednotnej priestorovej databázy nevyhnutných údajov na medzinárodnej úrovni, nástroje na efektívne riadenie kvality ovzdušia (systém riadenia kvality ovzdušia a predpovedný systém varovania) a návrh stratégií na zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie emisií z rôznych zdrojov na úrovni FUA (mestá Opole, Ostrava, Opava, Žilina, Rybnik) a celého regiónu TRITIA.

Systém riadenia kvality ovzdušia (AQMS) bude expertný systém zahŕňajúci relevantné priestorové údaje, analyzuje výsledky, výsledky modelovania znečistenia ovzdušia, opatrenia, vplyv opatrení pre región TRITIA na kvalitu ovzdušia.

Predpovedný systém varovania (PWS) poskytne modelovanie informácii o znečistení ovzdušia v nasledujúcich 48 hodinách.

Projekt ukončený Medzinárodnou konferenciou.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA.html

Galéria