CESTA DĚJINAMI VISEGRÁDSKÝCH ZEMÍ – PODDANSKÁ MĚSTA

Program: Mezinárodní visegrádský fond

Vedoucí partner: Kiszuckie Muzeum

Partneři:

  • ESÚS TRITIA
  • Muzeum Těšínska
  • Národní archiv Maďarska
  • Historické muzeum v Bielsku-Białe
  • Oravské muzeum p. o.
  • Hviezdoslav v Dolnom Kubíne
  • Považské muzeum v Žilině
  • Muzeum Novojičínska, p. o.

Realizace: 12/2020-11/2021

Rozpočet:
Celkový: 9 200 €
Fond: 100 %

Popis projektu: Kysucké muzeum v Čadci a Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA získaly finanční prostředky z Mezinárodního visegrádského fondu na projekt s názvem „Cesta dějinami visegrádských zemí – poddanská města“ (slovensky „Zemepanské mestá – cesta dejinami“). Cílem projektu bylo ukázat vývoj selských (poddanských) měst v Maďarsku, na Slovensku, v Polsku a v České republice. V rámci projektu byl realizován seminář, který se uskutečnil na zámku Radola. Semináře se zúčastnili odborníci z partnerských institucí. Seminář se konal v březnu 2021. V rámci projektu byly také realizovány tvůrčí řemeslné dílny pro žáky a studenty slovenských a zahraničních škol. Cílem projektu byla přeshraniční integrace a spolupráce v oblasti historického výzkumu a kulturního dědictví; propojení a sblížení partnerských institucí, posílení dlouhodobé spolupráce, vzájemné výměny a sdílení znalostí; rozšíření přístupu k historickému výzkumu a jeho prezentaci prostřednictvím seminářů, výstav, publikací a akcí pro širokou veřejnost; představení kulturního dědictví a historických tradic jednotlivých regionů.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.