CESTA DEJINAMI KRAJÍN VYŠEHRADU – MESTÁ

Program: Medzinárodný vyšehradský fond

Vedúci partner: Múzeum v Kišuciach

Partneri:

  • EZÚS TRITIA
  • Těšínske múzeum
  • Národný archív Maďarska
  • Historické múzeum v Bielsku-Bialej
  • Oravské múzeum p. o.
  • Hviezdoslavovo múzeum v Dolnom Kubíne
  • Považské múzeum v Žiline
  • Novojičínske múzeum, p. o.

Realizácia: 12/2020-11/2021

Rozpočet:
Spolu: 9 200 €
Fond: 100 %

Opis projektu: Kysucké múzeum v Čadci a Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA získali finančné prostriedky z Medzinárodného vyšehradského fondu na projekt s názvom „Cesta dejinami vyšehradských krajín – poddanské mestá“ (slovensky „Zemepanské mestá – cesta dejinami“). Cieľom projektu bolo ukázať vývoj roľníckych (poddanských) miest v Maďarsku, na Slovensku, v Poľsku a v Českej republike. V rámci projektu bol realizovaný seminár, ktorý sa uskutočnil v kaštieli v Radoli. Na seminári sa zúčastnili odborníci z partnerských inštitúcií. Seminár sa uskutočnil v marci 2021. V rámci projektu sa realizovali aj tvorivé remeselné dielne pre žiakov a študentov slovenských a zahraničných škôl. Cieľom projektu bola cezhraničná integrácia a spolupráca v oblasti historického výskumu a kultúrneho dedičstva; sieťovanie a zbližovanie partnerských inštitúcií, posilňovanie dlhodobej spolupráce, vzájomná výmena a zdieľanie poznatkov; rozširovanie prístupu k historickému výskumu a jeho prezentácia prostredníctvom seminárov, výstav, publikácií a podujatí pre širokú verejnosť; prezentácia kultúrneho dedičstva a historických tradícií jednotlivých regiónov.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.