CYKLOÚTULNY S CYKLOPOINTY (cyklistické propojení tří zemí a tří pohoří)

Program: Programy evropské územní spolupráce: INTERREG

Vedoucí partner: ESÚS TRITIA

Partneři: Destinační společnosti, obce

Harmonogram: 2023-2025

Rozpočet: cca 25 000 €/ 1 cykloútulna

Popis projektu: Cílem projektu je na vybudovaných sítích cyklostezek postavit šest cykloútulen, které by poskytovaly zázemí při cestách mezi Moravskoslezským krajem, Slezským vojvodstvím a Žilinským samosprávným krajem (resp. by došlo k propojení Beskyd, Tater a Jeseníků). Druhotným cílem je vytvoření Cyklomapy /cykloprůvodce s vyznačenými cykloútulnami a zajímavými místy v okolí a obohacení stávajících cyklostezek příběhem propojující území TRITIE.

Soulad se strategií a akčním plánem

Strategický cíl:

CR4 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu spojené s rozvojem turistických stezek a tras, běžkařských tras, cyklistických stezek a tras, hipostezek a hipotras, doprovodné infrastruktury a dalšího vybavení pro volnočasové aktivity.

Akční plán:

výstavba objektů drobné architektury v česko-slovenském pohraničí

posílení udržitelné cyklistické turistiky

propagace pohraničí jako atraktivního turistického regionu.