WIATY NA ROWERY ZE STOJAKAMI ROWEROWYMI (Cyklopołączenie trzech krajów i trzech pasm górskich)

Program: Programy europejskiej współpracy terytorialnej: INTERREG

Liderzy partner: EUWT TRITIA

Partnerzy: Docelowe przedsiębiorstwa, gminy

Harmonogram: 2023-2025

Budżet: ok. 25 000 €/ 1 wiata rowerowa

Opis projektu: Celem projektu jest budowa sześciu wiat rowerowych na istniejących sieciach ścieżek rowerowych, które zapewniłyby udogodnienia na trasach między krajem morawsko-śląskim, województwem śląskim i samorządowym krajem żylińskim (lub połączenie Beskidów, Tatr i Jesioników). Celem drugorzędnym jest stworzenie mapy rowerowej /cyklopedii z zaznaczonymi trasami rowerowymi i interesującymi miejscami w okolicy oraz wzbogacenie istniejących tras rowerowych o historię łączącą obszar TRITIA.

Spójność ze strategią I planem działania

Cel strategiczny:

CR4 Rozwój infrastruktury turystycznej związanej z budową szlaków i tras turystycznych, tras narciarstwa biegowego, szlaków i tras rowerowych, hipościeżek i hipotras, infrastruktury towarzyszącej oraz innej, służącej spędzaniu wolnego czasu

Plan działania:

Budowa małej architektury na pograniczu czesko-słowackim

Wzmocnienie zrównoważonego ruchu rowerowego

Promocja regionu przygranicznego jako atrakcyjnego regionu turystycznego.