Indeed for all children

Program: Mezinárodní visegrádský fond

Vedoucí partner: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec

Partneři:

  • ESÚS TRITIA
  • Speciální základní školy pro hendikepované děti Cieszyn a Turzovka

Harmonogram: 8/2019- 10/2020

Rozpočet:
Celkem: 22 900,- €

Popis projektu: Projekt zahrnuje řadu mezinárodních aktivit: terapeutické, vzdělávací, integrační a animační aktivity pro děti a možnost mezinárodní výměny dobré praxe ve výuce na speciálních školách v Polsku, České republice a na Slovensku. Hlavním cílem projektu je prevence sociálního vyloučení dětí s různými typy postižení. Další cíl: mezinárodní spolupráce speciálních škol.

Realizace:

Aktivity.

  • Mezinárodní setkání speciálních pedagogů – výměna dobré praxe
  • Mezinárodní arteterapeutický workshop
  • Víkendový pobyt pro děti v Jablukově
  • Mezinárodní sportovní a fyzioterapeutické workshopy
  • Fyzioterapeutické workshopy v České republice
  • Fyzioterapeutické workshopy na Slovensku
  • Fyzioterapeutické workshopy v Polsku

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.