Indeed for all children

Program: Medzinárodný Višegradky fond

Vedúci partner: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec

Partneri:

  • EZÚS TRITIA
  • Špeciálne základné školy pre hendikepované deti Cieszyn a Turzovka

Harmonogram: 8/2019- 10/2020

Rozpočet:
Celkový: 22 900,- €
Fond : 100 %

Opis projektu: Projekt zahŕňa celý rad medzinárodných aktivít: terapeutické, vzdelávacie, integračné a animačné aktivity pre deti a možnosť medzinárodnej výmeny dobrej praxe vo vyučovaní na špeciálnych školách v Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Hlavným cieľom projektu je predchádzať sociálnemu vylúčeniu detí s rôznymi druhmi postihnutia. Ďalší cieľ: medzinárodná spolupráca špeciálnych škôl.

Realizácia:

Aktivity.

  • Medzinárodné stretnutie špeciálnych pedagógov – výmena osvedčených postupov
  • Medzinárodný arteterapeutický workshop
  • Víkendový pobyt pre deti v Jablukove
  • Medzinárodné športové a fyzioterapeutické workshopy
  • Fyzioterapeutické workshopy v Českej republike
  • Fyzioterapeutické workshopy na Slovensku
  • Fyzioterapeutické workshopy v Poľsku

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.