Indeed for all children

Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Liderzy partner: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec;

Partnerzy:

 • Špeciálna základná škola Turzovka
 • EUWT TRITIA
 • Cieszyn
 • Zespół Placówek Szkolno-Rewalidacyjno-Wychowawczych

Harmonogram: 8/2019- 10/2020

Budżet:
Łącznie: 22 900,- €
Fundusz: 100%

Opis projektu: Projekt zakłada szereg międzynarodowych działań: terapeutycznych, edukacyjnych, integracyjnych i animacyjnych dla dzieci, oraz możliwość międzynarodowej wymiany dobrych praktyk w nauczaniu szkół specjalnych w Polsce, Czeskiej Republice i na Słowacji. Głownym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci z różnymi typami niepełnosprawności. Kolejnym celem: międzynarodowa współpraca szkół specjalnych.

Realizacja:

Działania.

 • Międzynarodowe spotkanie nauczycieli szkół specjalnych – wymiana dobrych praktyk
 • Międzynarodowe Warsztaty Arteterapii
 • Weekendowy pobyt dla dzieci w Jablukovie
 • Międzynarodowe warsztaty sportowe i fizjoterapeutyczne
 • Warsztaty fizjoterapeutyczne w Czeskiej Republice
 • Warsztaty fizjoterapeutyczne na Słowacji
 • Warsztaty fizjoterapeutyczne w Polsce

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.