Journey through history of V4 countries – serf towns

Program: Mezinárodní visegrádský fond

Vedoucí partner: Kysucké muzeum

Partneři:

  • ESÚS TRITIA
  • Muzeum Těšínska
  • Národní archiv Maďarska
  • Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
  • Oravské muzeum P. O. Hviezdoslava v Dolném Kubíně
  • Považské muzeum v Žilině
  • Muzeum Novojičínska, p. o.

Harmonogram: 12/2020-11/2021

Rozpočet:
Celkem: 9 200,- €
Fond : 100 %

Popis projektu: Cílem projektu bylo ukázat historický vývoj selských (poddanských) měst v Maďarsku, na Slovensku, v Polsku a v České republice. V rámci projektu byl realizován seminář, který se uskutečnil na zámku Radol (březen 2021). Součástí projektu byly také tvůrčí řemeslné dílny pro slovenské a zahraniční žáky a studenty. Cílem projektu byla přeshraniční integrace a spolupráce v oblasti historického výzkumu a kulturního dědictví; propojení a sblížení partnerských institucí za účelem dlouhodobé spolupráce, vzájemné výměny a sdílení znalostí; rozšíření přístupu k historickému výzkumu a jeho prezentace prostřednictvím seminářů; realizace: výstav, publikací a akcí pro širokou veřejnost; prezentace kulturního dědictví a historických tradic jednotlivých regionů.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.