Journey through history of V4 countries – serf towns

Program: Medzinárodný Višegradky fond

Vedúci partner: Kysucké múzeum

Partneri:

  • EZÚS TRITIA
  • Muzeum Těšínska
  • National Archives of Hungary
  • Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
  • Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
  • Považské múzeum v Žiline
  • Muzeum Novojičínska, p. o.

Harmonogram: 12/2020-11/2021

Rozpočet:
Celkový: 9 200,- €
Fond : 100 %

Opis projektu: Cieľom projektu bolo priblížiť historický vývoj roľníckych (poddanských) miest v Maďarsku, na Slovensku, v Poľsku a v Českej republike. V rámci projektu bol realizovaný seminár, ktorý sa uskutočnil v kaštieli v Radoli (marec 2021). Súčasťou projektu boli aj tvorivé remeselné dielne pre slovenských a zahraničných žiakov a študentov. Cieľom projektu bola cezhraničná integrácia a spolupráca v oblasti historického výskumu a kultúrneho dedičstva; sieťovanie a spájanie partnerských inštitúcií za účelom dlhodobej spolupráce, vzájomnej výmeny a zdieľania poznatkov; šírenie prístupu k historickému výskumu a jeho prezentácii prostredníctvom seminárov; realizácia: výstav, publikácií a podujatí pre širokú verejnosť; prezentácia kultúrneho dedičstva a historických tradícií jednotlivých regiónov.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.