Podróż przez historię krajów wyszehradzkich – miasta pańszczyźniane

Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Liderzy partner: Muzeum Kysucké

Partnerzy:

  • EUWT TRITIA
  • Muzeum Těšínska
  • National Archives of Hungary
  • Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
  • Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava in Dolný Kubín
  • Považské múzeum in Žilina
  • Muzeum Novojičínska, p. o.

Harmonogram: 12/2020-11/2021

Budżet:
Łącznie: 9 200,- €
Fundusz: 100%

Opis projektu: Projekt miał na celu wskazanie historycznego rozwoju miast chłopskich (pańszczyźnianych) na Węgrzech, Słowacji, Polsce i Czechach. W ramach projektu zrealizowano seminarium, które odbyło się w dworku Radola (marzec 2021 r.). W ramach projektu odbyły się także warsztaty twórczego rzemiosła dla uczniów i studentów szkół słowackich i zagranicznych. Celem projektu była transgraniczna integracja i współpraca w zakresie badań historycznych i dziedzictwa kulturowego; sieciowanie i zbliżanie instytucji partnerskich do długoterminowej współpracy, wzajemnej wymiany i dzielenia się wiedzą; szerzenie dostępu do badań historycznych i ich prezentacja poprzez seminaria; realizacja: wystawy, publikacji i wydarzenia dla szerokiej publiczności; prezentacja dziedzictwa kulturowego i tradycji historycznych poszczególnych regionów.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.